Wmo Voorspelmodel start op, nog even wachten

Wmo voorspelmodel

Voorspelling Wmo gebruikers voor de komende 5 jaar

Colofon & uitleg

Het Wmo voorspelmodel helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor de lokale opgaven op het gebied van Wmo. Het Wmo voorspelmodel geeft u tot 5 jaar vooruit inzicht in het aantal Wmo gebruikers per vastgestelde categorie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf scenario analyses te maken.

Het model is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan geen enkele garantie gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde data. Deze data toepassing bevat geen enkele interpretatie. De informatie kan niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Uitgebreide toelichting
Voor uitgebreide toelichting op het gebruik van het Wmo voorspelmodel kunt u de handreiking downloaden. Hierin staat ook een toelichting op de technische achtergrond van het model.

Download handreiking (PDF)

Vragen of feedback?

Mail naar wmovoorspelmodel@vng.nl .

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Meer informatie over het sociaal domein vindt u hier .

Wmo-gemeentevergelijker

Vergelijkbare gemeenten in het sociaal domein vindt u hier .

Deze applicatie is ontwikkeld in opdracht van VNG en is gebaseerd op het Wmo voorspelmodel ontwikkeld door Den Haag en in 2020 overgedragen aan de VNG

Licentie


Scenario's berekenen

Bereken het effect op de voorspelling binnen de geselecteerde voorziening. U kunt meerdere indicatoren gelijktijdig wijzigen, deze worden complementair doorgevoerd. De ingegeven groei of afname wordt evenredig verdeeld over de 5 toekomstige jaren. Voor verdere toelichting zie de handreiking, te downloaden via de Colofon.

Voorspelling Wmo gebruikers

Stop vergelijking
VNG Logo
Ontwikkeld in opdracht van VNG